Koolimaja ehitus 2021-22

Pärnu linn sai Päikese koolile uue õppehoone ehitamiseks 3 794 407 eurot toetust hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud põhikoolide võrgu korrastamise investeeringutest, mida rahastab Euroopa regionaalarengu fond.

Riigihanke tingimuste kohaselt peab uus koolimaja olema üle antud järgmise aasta 25. juuliks, järgneb hoone sisustamine, et kool saaks 1. septembrist 2022 õppetööd alustada.

F©tod Ain Saare