Tere tulemast Pärnu Päikese Kooli kodulehele

Pärnu Päikese Kool on Pärnu linna munitsipaalkool. Kool on ülelinnalise vastuvõtuga kool ja vabade koolikohtade olemasolul on võimalus vastu võtta ka õpilasi Pärnu maakonnast. Pärnu Päikese Kool on põhikool, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Kooli võetakse vastu õpilasi SA Innove Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovituse alusel ja vanema kirjalikul nõusolekul ning kool rakendab õpilasele tõhustatud tuge või erituge…

Loe edasi

Päikese kool kui kompetentsikeskus

Kooli visioon on kujuneda kompetentsikeskuseks, kus arendatakse uusi eripedagoogilisi meetodeid ja suundi ning pakutakse laialdaselt nõustamis- ja tugiteenuseid õpilastele, nende vanematele ja tavakoolide õpetajatele.

Kool korraldab temaatilisi arenduspäevi ja koordineerib koostöövõrgustiku tööd. Eripedagoogiline kompetents loob hea aluse tava- ja erikoolide tihedale koostööle.

Professionaalseid ja pikaaegseid kogemusi omavad töötajad jagavad oma teadmisi ja oskusi kolleegilt kolleegile koolisiseselt ja haridusasutuste omavahelises koostöös nii Pärnu linnas, maakonnas kui ka üleriigiliselt. Kool kui kompetentsikeskus seab sihiks lähendada haridus- ja sotsiaalvaldkonda, leidmaks parimaid võimalusi iga lapse individuaalsuse toetamiseks.

Tegevused
5 KOOLIPÄEVA INFO

Alloleva kalendri väljavõttes kajastame infot viie järgneva koolipäeva üldise plaani- ja ajakava kohta. Täpsemad klasside tunniplaanid ja tegevuskavad selles kalendris ei kajastu.

UUDISED

Meie tuleviku visioon

Kooli visioon on kujuneda kompetentsikeskuseks, kus arendatakse uusi eripedagoogilisi meetodeid ...

Kadripäev

Meil käisid MARDID külas

Halloween

Meist meedias

Pärnu Päikese Kool
Rõugu 8a
80031 PÄRNU