Riiklikku järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18,
Tartu 50088
Tel 735 0222, e-post: hm@hm.ee
https://www.hm.ee/et/kontakt

Kooli pidaja Pärnu Linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn

Haridusosakonna juhataja Ene Täht
Tel 444 82 52
ene.taht@parnu.ee

Abilinnapea Varje Tipp
Tel 444 82 14
marko.sorin@parnu.ee