https://sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Erihoolekanne/ettekanded/9intellektipuudega_inimeste_seksuaalsus_ja_seksuaalkasvatus_kai_part.pdf

Word Mover

Materjalid on õpilastele tasuta. Kõiki materjale on võimalik leida HEV-kodulehelt: http://hev.edu.ee/ ja Koolielust Õppematerjalid Erivajaduslik alt

Soovi korral on võimalik SA Innove poolt välja antud õppe-, info-ja abimaterjale tasuta alla laadida või tellida neid paberkandjal SA Innove e-poest : http://www.innove.ee/et/e-pood/avaleht