Word Mover

Materjalid on õpilastele tasuta. Kõiki materjale on võimalik leida HEV-kodulehelt: http://hev.edu.ee/ ja Koolielust Õppematerjalid Erivajaduslik alt

Soovi korral on võimalik SA Innove poolt välja antud õppe-, info-ja abimaterjale tasuta alla laadida või tellida neid paberkandjal SA Innove e-poest : http://www.innove.ee/et/e-pood/avaleht

Eripedagoogide liit :     http://www.eripedaliit.ee/ 

Teekond erilise lapse kõrval:    https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/Teekond-erilise-lapse-k%c3%b5rval.pdf-WEB.pdf

Eesti autismiliit:   https://www.autismiliit.ee/