Kool kui kompetentsikeskus

Pärnu Päikese Kooli Kompetensikeskuse teabepäev

Selle aasta alguses, 3. jaanuaril 2024, viis Pärnu Päikese kooli viieliikmeline PCS pildi meeskond läbi alternatiivkommunikatsiooni tutvustuse 32-le Pärnu linna ...

Meie tuleviku visioon

Kooli visioon on kujuneda kompetentsikeskuseks, kus arendatakse uusi eripedagoogilisi meetodeid ja suundi ning pakutakse laialdaselt nõustamis- ja tugiteenuseid õpilastele, nende ...