Pärnu Linnavalitsuse 20.11.2023 korralduse nr 743 väljavõte

 1. Moodustada ja kinnitada linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Päikese Kool

 

Hoolekogu tööplaan  2023-2024 õppeaastal VAATA SIIT

 

Hoolekogu koosolekud

02.10. 2023

Hoolekogu tööplaani autelu ja kinnitamine

26.01.2022

 1. Valiti hoolekogu esimees ja sekretär
  2. Tutvustati uue valmiva koolihoone virtuaaltuuri

23.09.2021

1. Uue koolimaja sisustushanke arutelu
2.Hoolekogu tegevuse eesmärgid ja tööplaani arutelu 2020-2021 õppeaastaks

28.10.2020

 1. Hoolekogu esimeheks valitakse Ain Saare, uute hoolekogu liikmete tutvustamine;
 2. Avaldati arvamust kooli kodukorra muudatusettepanekute  kohta, leiti, et need on õigustatud
 3. Kinnitati kooli hoolekogu tööplaan 2020-2021 õppeaastaks

12.03.2020
1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli eelarve kohta

30.10.2019

 1. Kinnitatakse kooli hoolekogu tööplaan 2019/2020 õppeaastaks
 2. Hoolekogu esimeheks valitakse Ain Saare

12.02.2019

 1. Kooli arengukava on koostatud vastavalt kehtivatele seadusaktidele ja on kooskõlas koolisisehindamise aruandest tulenevate parendusettepanekutega

15.01.2019

 1. Hoolekogu avaldas arvamust arengukava projekti kohta

15.11.2018

 1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli arengukava ettevalmistamise protsessi kohta.

26. 09. 2018

 1. Hoolekogu avaldas arvamust Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse kohta, sisseviidavad muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.