Väljavõte Pärnu Linnavalitsuse 09.detsembri 2019 aasta korraldusest nr 802

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Päikese Kool

 

Hoolekogu tööplaan 2019-2020 õppeaastal VAATA SIIT

Hoolekogu koosolekute otsused:
26. 09. 2018:

  1. Hoolekogu avaldas arvamust Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse kohta, sisseviidavad muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

15.11.2018

  1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli arengukava ettevalmistamise protsessi kohta