Väljavõte Pärnu Linnavalitsuse 09.detsembri 2019 aasta korraldusest nr 802

1. Moodustada ja kinnitada Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude koosseisud järgmiselt:

Pärnu Päikese Kool

Hoolekogu tööplaan 2019-2020 õppeaastal VAATA SIIT

Hoolekogu koosolekute otsused

12.03.2020
1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli eelarve kohta

30.10.2019

  1. Kinnitada kooli hoolekogu tööplaan 2019/2020 õppeaastaks
  2. Hoolekogu esimeheks valitakse Ain Saare

12.02.2019

  1. kooli arengukava on koostatud vastavalt kehtivatele seadusaktidele ja on kooskõlas koolisisehindamise aruandest tulenevate parendusettepanekutega

15.01.2019

  1. Hoolekogu avaldas arvamust arengukava projekti kohta

15.11.2018

  1. Hoolekogu avaldas arvamust kooli arengukava ettevalmistamise protsessi kohta.

26. 09. 2018

  1. Hoolekogu avaldas arvamust Pärnu Toimetulekukooli põhimääruse kohta, sisseviidavad muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.