Toimetulekukoolide TEABEPÄEV

Pärnu Päikese Koolil oli rõõm kutsuda 17.mail 2024 toimetulekukoole üleriigiligilisele teabepäevale, kus osales 16 toimetulekukooli üle Eesti.

Teabepäeva traditsioon sai alguse 1999. aastal, ettevõtmise algatajaks oli Kosejõe kool. Neli aastat mõttepausil olnud teabepäevade traditsioon jätkus ja seekord 21.korda. Teabepäevade eesmärgiks on oma valdkonna aktuaalsete teemade käsitlemine, info ja kogemuste jagamine ning korraldava kooli tutvustamine. Teabepäeval sai kuulata ettekandeid mitmel teemal.

Ülevaate PLRÕ Lisa 2 toimetulekuõpe õppetaseme rakendusest ja oma kogemustepagasist koolis andis ülevaate töörühma juht, Tartu Pärli Kooli õpetaja Kristel Palgi.

Hooldusõppe õppetaseme töörühma juhid, Tartu Maarja Kooli õpetajad Tiina Eksi ja Vahur Põldsam rääkisid PLRÕ Lisa 3 hooldusõpe õppetaseme rakendusest ja oma igapäevategemistest  hooldusõppe õpilaste õpetamisel.

Peale lõunat  rääkis HTM üldhariduse peaekspert Kristiina Paist eestikeelsele õppele üleminekust ja ESF+ÕKVA kavandatavast hariduslike erivajadustega õpilaste õppevarast uue õppekava rakendamise valguses.

Päeva kokkuvõtvas aruteluringis vastasid esinejad kohaletulnute küsimustele. Päikese kool tutvustas kohaletulnutele kaks aastat tagasi valminud uut koolihoonet ja õueala.

Teabepäeva lõpus anti maskott Mihkel üle järgmise õppeaasta teabepäeva korraldajale, Tartu Kammeri koolile.