Meie tuleviku visioon

Kooli visioon on kujuneda kompetentsikeskuseks, kus arendatakse uusi eripedagoogilisi meetodeid ja suundi ning pakutakse laialdaselt nõustamis- ja tugiteenuseid õpilastele, nende vanematele ja tavakoolide õpetajatele.

Kool korraldab temaatilisi arenduspäevi ja koordineerib koostöövõrgustiku tööd. Eripedagoogiline kompetents loob hea aluse tava- ja erikoolide tihedale koostööle.

Professionaalseid ja pikaaegseid kogemusi omavad töötajad jagavad oma teadmisi ja oskusi kolleegilt kolleegile koolisiseselt ja haridusasutuste omavahelises koostöös nii Pärnu linnas, maakonnas kui ka üleriigiliselt. Kool kui kompetentsikeskus seab sihiks lähendada haridus- ja sotsiaalvaldkonda, leidmaks parimaid võimalusi iga lapse individuaalsuse toetamiseks.