Pärnu Päikese Kooli Kompetensikeskuse teabepäev

Selle aasta alguses, 3. jaanuaril 2024, viis Pärnu Päikese kooli viieliikmeline PCS pildi meeskond läbi alternatiivkommunikatsiooni tutvustuse 32-le Pärnu linna alushariduse õpetajale ja spetsialistile.

Päikese Kooli PCS pildi meeskond, Anu Bester, Raili Hiiesalu, Marika Heindla, Kerly Siimpere ja Ilme Reimand, tutvustasid alternatiivkommunikatsiooni (AAC) vajalikkust ja kasutusvõimalusi.

PCS piltide abil struktuuri ja selguse loomise vajadus õppe- kasvatustöös on olemas nii koolis kui lasteaedades. Pärnu Päikese koolis kasutusel oleva AAC-i kogu abistava vahendite peamine mõte on anda õpilastele võimalus väljendada oma tundeid, mõtteid, soove ja vajadusi. Enamus koolis õpilastest on kõnetud ja pildiline abimaterjal aitab mõista ümbritsevat maailma, mõista ja toetada kõnet, pakkuda teiste õpilastega ja täiskasvanutega suhtlemiseks tuge ning annab võimaluse teabevahetuseks.

Seminaril osalejad said reaalses keskkonnas näha, kuidas ja milliste vajadustega lastele/õpilastele on alternatiivkommunikatsioon vajalik. Tutvuti sensoorsete vahenditega, kuidas tegevusi struktureerida ning kuidas luua lapsele võimalus väljendada oma tundeid, mõtteid, soove ja vajadusi. Vahetati kogemusi lasteaiaõpetajatega ning tuli palju „ahhaa“ efekte, pisiasju ja lihtsaid tegevusi, mida lasteaedades saab kasutusele võtta.

Pärnu Päikese Kooli õpetajad ja spetsialistid on alati altid pakkuma abi ja nõu toetamaks HEV õpilastega tegelevaid õpetajaid teistes haridusasutustes.