Personalikonkurss

Pärnu Päikese Kool kuulutab välja konkursi

KLASSIÕPETAJA

ametikoha täitmiseks vajalik:

  • vastavus kvalifikatsiooninõuetele
  • koostöövõime ja suhtlemisoskus
  • loovus ja iseseisev algatusvõime
  • hea arvutioskus
  • tahe töötada erivajadustega õpilastega

ÕPETAJA ABI

ametikoha täitmiseks vajalik:

  • eelnev kogemus erivajadustega noortega töötamisel või  töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas

Avaldus, CV ning kvalfikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 26. septembriks marju.trumsi@parnupaike.ee

TÖÖLE ASUMINE OKTOOBRIS
Lisainfo telefonil 5807 0211