Sotsiaalvaldkonna tunnustus 2022

Aasta sotsiaalvaldkonna tegu PÄRNU PÄIKESE KOOL

Pärnumaa Omavalitsuste Liit andis aasta 2022. sotsiaalvaldkonna tunnustuse Pärnu Päikese Koolile.

  1. aastal avati Euroopa Regionaalarengu fondi, Pärnu linna ja Pärnumaa omavalitsuste ühispanusega Pärnu Päikese Kooli uus ja kaasaegne hoone. Tegu on väga kaasaegse õpikeskkonnaga põhikooliga, kus õppetöö toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes. Kool pakub tõhustatud toe või eritoega õpet nii Pärnu linna kui ka maakonna lastele olles korraga nii haridus- kui ka hoolekandeasutus. Kuigi aasta teoks võib pidada uue koolihoone valmimist, on erilise väärtusega ka selle koolihoone seinte vahel valitsev toetav ja sõbralik õhkkond. Pärnu Päikese kool on suurepärane näide sellest, kus suurest nõukogudeaegsest haridustemplist ehk amortiseerunud hoonest on saanud agiilne kogukonnakeskus, mis toetab laste arengut ja on tulevikku vaatav. Samal ajal on tegemist kooliga, kus õpilase individuaalne õpitee on esiplaanile seatud. Pärnu Päikese Kool tänab tunnustusele esitajat!

VAATA: Pärnumaa 2022. aasta sotsiaalvaldkonna tunnustused