Teekond Erasmus+ projektiga

Pärnu Päikese Kooli teekond Erasmus+ projektiga

 

Pärnu Päikese Kool vedas rahvusvahelist Erasmus+ projekti “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega”. Partneriteks olid Skopje põhikool “Dr. Zlatan Sremec” Põhja- Makedooniast, Rīgas Valda Avotiņa Põhikool Lätist ja Erivajadustega inimeste õppe- ja tööalase rehabilitatsiooni instituut Slovakkiast. Projekt algas 2019 septembris ja lõppes selle aasta 31. mail.

Päikese kooli töötajatel õnnestus vaatamata meid kõiki tabanud koroonaajastule ja sellest tulenevatele piirangutele, käia kahel õpirändel ja osaleda ühel samalaadsel virtuaalsel üritusel. Õpiränded olid harivad, maailmapilti avardavad, elevust toovad ning teiste riikide spetsialistidega suhtlemist hoogustavad.

Projekti käigus töötati eesmärgi nimel, jagati ning koguti meetodeid ja lähenemisi, mis koondati üheks juhendmaterjalide kogumikuks. Kogumiku sihtgrupp on lapsevanemad, õpetajad, tugispetsialistid ja teised erivajadusega lapsega tegelevad täiskasvanud. Eesmärk on neid aidata laste juhendamisel, suunamisel ja õpetamisel, et vähendada väljakutseid pakkuva käitumise esinemist.

      Kokkuvõtte koostas projekti koordineerija: Raili Hiiesalu