Õpiränne Slovakkiasse

Päikese kooli töötajate kevadine õpiränne Slovakkiasse

Märtsi lõpus reisisid nädalaks ajaks neli Pärnu Päikese Kooli töötajat Erasmus+ projekti „Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega“ raames Slovakkia pealinna Bratislavasse. Vaatamata keerulisele olukorrale maailmas oli sealne kool, Institute for Occupational Rehabilitation of People with Disabilities (IPR), valmis projektis osalejaid kohapeal vastu võtma.

Projektis osalenud koolid – Pärnu Päikese Kool, Riga Valda Avotiņa Põhikool, Dr Zlatan Sremeci Põhikool ja IPR – tegid enda koolidest lühiettekanded. Nädalase külastuse sisse mahtusid tunnivaatlused, loengute kuulamised, tutvumine nii õpperuumide kui ka ühiselamuga. IPR kool on ainus omataoline kool Slovakkias.

IPR kool on mõeldud füüsiliste erivajadustega õpilastele, sealhulgas ka mentaalsete probleemidega inimestele. IPR kool sarnaneb kutsekooliga, kus saab õppida mehaanikainseneriks, juveliiriks, kosmeetikuks, CNC-pingi operaatoriks, sekretäriks, raamatuköitjaks, arvuti mehaanikuks. Koolis ei kasutata alternatiivkommunikatsiooni, näiteks vaegkuuljaga suheldes ei kasutata viiplemist, vaid toetatakse huultelt lugemise oskust. Õpilastel on võimalik palju ise otsustada, näiteks kui kehalise kasvatuse tunnist ei soovita osa võtta, on võimalus mängida lauamänge. Koolis on 150 õpilast, 35 õpetajat ja klassides kuni 10 õpilast. Haridus, majutus ja toitlustus on õpilastele tasuta.

Õpilaskodu renoveeritakse järgemööda. Seal elavad tüdrukud ja poisid eri korrustel. Peale õppetöö lõppu on neil võimalus ühiselamus osaleda erinevates huviringides. Õpilased saavad tegeleda maalimise, niplamise (niplispitsi valmistamisega), muusika (pilliõpe, bändid), korvipunumise, spordi, küpsetamisega tähtsamatel pühadel, õmblemise ja  lauamängude mängimisega. Paljud õpilased ei ole enam peale koolipäeva lõppu motiveeritud tegelema struktureeritud vaba aja tegevustega. Kellelegi midagi peale ei suruta, kõik käib vabatahtlikkuse alusel, ka taastusravi teenustest osa võtmine on vabatahtlik. Peale ameti omandamist suundutakse rehabilitatsiooni keskusesse.

Sotsiaal- ja töörehabilitatsiooni keskus valmistab inimesi ette tööturule minemiseks. Inimesi võetakse vastu intervjuu alusel ja ilma vanusepiiranguta. Klienditeks on erivajadustega inimesed, erivajadus võib olla kaasasündinud või elu jooksul omandatud (õnnetus, vähk jne.). Vastu võetakse ka raskest haigusest paranenuid, kes soovivad tööturule naasta. Seda kõike rahastab tööturuamet. Kohapeal määratakse kahe päevaga kliendi füüsiline ja vaimne võimekus ning aidatakse valida töövaldkond. Kool pakub kompleksset teraapilist abi. Määratakse tööpotentsiaal, tõstetakse tema atraktiivsust tööandja jaoks ja uuritakse tema käitumist kriisiolukorras, aidatakse tööle saamisel (minnakse kaasa tööintervjuule ja aidatakse tööandjal töökeskkonda kohandada).

Erasmus+ projektis osalenud said uusi teadmisi, kogemusi ja vabal ajal Bratislava vaatamisväärsustega tutvuda.

Kokkuvõtte koostasid: Kersti Laos, Jonne Männamäe, Gerli Hõrak, Andres Isakar