Virtuaalne õpiränne

Pärnu Päikese Kooli esimene kogemus virtuaalse õpirändega

Erasmus+ projekti “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega” raames oli kaheksal Pärnu Päikese Kooli töötajal võimalus esimest korda osaleda virtuaalsel õpirändel. 16.- 18. veebruaril tervitas Läti Riga Valda Avotiņa Põhikool meid läbi veebikaamera ja pakkus omalt poolt erinevaid projektitegevusi.

Nende otsus korraldada virtuaalne kohtumine võeti vastu koolijuhtkonna poolt ja tulenes ebakindlast olukorrast seoses koroonaviiruse leviku ja külaliste liikumispiirangutega kooliterritooriumil.

Esimesel õpirände päeval tervitas meid Riga Valda Avotiņa Põhikooli direktor Gunta Maslovska, väljendades lootust, et kõik omandavad midagi uut, huvitavat ja kasulikku.

Läti kooli tutvustav video VAATA SIIT

Õpirändel osalejad, kelleks olid kolmest eri riigi koolidest nii õpetajad, õpetaja abid ja muu tugipersonal, tutvusid kooli visiooni, ülesannete, haridusprogrammide, ajaloo ja traditsioonidega. Lühike virtuaalne teekond koolis võimaldas heita pilgu nende ruumidesse. Osalejatele näidati reaalajas toimuvat kõneterapeudi avatud tundi, vaadati Lätit tutvustavat videot ning osaleti lõbusas viktoriinis.

Teine õpirände päev algas teadmiste omandamisega muusikateraapia vallas. Selgitati, kuidas heli ja muusika saavad meie emotsioone reguleerida ja esile tuua. Osalejad pandi kaasa lööma muusika saatel oma emotsioonide kategoriseerimises tujumeetri põhimõtet kasutades. Muusikateraapia osale järgnes matemaatika tund, mida viis läbi eripedagoog. Teise päeva lõpus kuulasime ABA terapeudi ettekannet antud teraapia läbi viimisest koolis. Praktilises ülesandes paluti osalejatel kaasa mõelda ühe juhtumi lahendamisele.

Kolmas õpirände päev algas mängu ja mängustamise elementide tutvustamisega õppeprotsessis. Anti ülevaade mängude kasutamise meetoditest, mis aitavad tunde mängulisemaks ja dünaamilisemaks luua.

Kliiniline psühholoog, ABA terapeut, esitles viimases töötoas sissejuhatust käitumise rakendusliku analüüsi alusmeetodeid ja põhimõtteid. Esitluses toodi välja, et käitumuslik sekkumine on ennast tõestanud efektiivse meetodina teatud õpiraskuste ületamisel, sotsialiseerumise- ja iseseisvate toimetulekuoskuste parandamisel, eriti autismispektri häirega laste puhul.

Iga päeva lõpetas ühislaulmine: „I’ve got peace like a river……’’, mis oli nii Eesti, Slovakkia, Makedoonia kui ka Läti õpetajaid ühendav ja tujutõstev tegevus.

Virtuaalne õpiränne, mis toimus Zoomi vahendusel, soodustas koostööpõhist veebiõpet ja rühmatööd. Pärnu Päikese Kool on kogemuse võrra jälle rikkam.

Kokkuvõtte koostas: Raili Hiiesalu

Projekti „Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega“ koordineerija