ÕPILASTE VÄLJAKUTSEID PAKKUV KÄITUMINE JA DISTANTSÕPE COVID-19 AJAL

COVID-19 levik ja eriolukord paljudes riikides 2020. aasta kevadel oli kõigi jaoks uus ja raske olukord, kuid eriti keeruline oli see HEV-õpilastele, nende vanematele ja samuti õpetajatele. Käesoleva uuringu eesmärk oli teada saada, millist abi said lapsevanemad õpetajatelt/koolidelt õpetamaks lapsi ja tegelemaks väljakutseid pakkuva käitumisega kodudes COVID-19 tingitud karantiini ajal kevadel 2020. Õpetajate küsimustikus olid peamisteks eesmärkideks leida kasulikud veebipõhised õpetamismetoodikad, mis aitasidvähendada/ennetada väljakutseid pakkuvat käitumist lastel,  ja millisel viisil toetasid õpetajad vanemaid ja õpilasi.

Viidi läbi kaks küsitlust, üks vanematele, teine õpetajatele. Selles uuringus osales neli kooli erinevatest riikidest. Tulemused näitasid, et õpetajad pidid ennast jagama laste õpetamise, oma vaimse tervise hoidmise, vanematele suunatud konsultatsioonide ja administratiivse töö vahel. Õpetajate jaoks oli raske töötada karantiini ajal veebitundides ja seda eelkõige tehnilistel põhjustel. Õpetamismetoodikaid ja veebipõhiseid abivahendeid HEV-õpilastele on vähe ja saab järeldada, et õpetajatel jäi loota üksnes nende enda loomingulisusele, teadmistele, arvutioskusele, võimetele jne.

Uuringu kokkuvõtet VAATA SIIT