Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega

Erasmus+ projekti “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega” lühitutvustus ja õpetajate ning lapsevanemate küsitluste “ÕPILASTE VÄLJAKUTSEID PAKKUV KÄITUMINE JA ÕPPIMINE KEVADISE KOROONAVIIRUSE 2020 AJAL” tulemused. Inglise keelne artikkel loetav SIIN

Õpetaja Raili Hiiesalu lühiülevaade Erasmus + projekti raames tehtud küsitluse tulemustest. Küsitlusega sooviti teada saada nii õpetajate kui lapsevanemate arvamust distantsõppega seonduva kohta.