Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega

Erasmus+ projekti “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega” lühitutvustus ja õpetajate ning lapsevanemate küsitluste “ÕPILASTE VÄLJAKUTSEID PAKKUV KÄITUMINE JA ÕPPIMINE AJAL” tulemused.

Õpetaja Raili Hiiesalu lühiülevaade Erasmus + projekti raames tehtud küsitluse tulemustest. Küsitlusega sooviti teada saada nii õpetajate kui lapsevanemate arvamust distantsõppega seonduva kohta.

https://cscb.parnupaike.ee/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/AN-ARTICLE-November-2020.pdf