Erasmus+ rahvusvaheline koostööprojekt “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega”

Sel nädalal, 21.09- 25.09, oli planeeritud meie kooli neljal õpetajal seoses Erasmus+ rahvusvahelise koostööprojektiga “Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega” õpiränne Lätti Riga Valda Avotina põhikooli. Seoses COVID-19 levikuga ja kõrge nakatunute arvuga Euroopas, ei ole Läti kool valmis projektiga seotud õpirände tegevusi läbi viima ja lükkavad need järgmisse aastasse. Nende kool on õppetöö kavandanud arvesse võttes kõiki vajalikke ohutusmeetmeid ja vastutust- õppetöö on korraldatud vahetustega, kõrvalistel isikutel on keelatud viibida koolimajas ning kõigil tuleb hoida ohutut distantsi lisaks karmimatele hügieeninõuetele.

Vaatamata ära jäänud õpirännetele, toimub projekti eesmärkide ellu viimine vahepealsel ajal alternatiivsel viisil. Õige pea on valmimas küsitlus nii õpetajatele kui ka lapsevanematele, millega loodame kõigi seotud poolte aktiivset osavõttu. Eesmärk on välja selgitada karantiiniajal seotud raskused laste väljakutseid pakkuva käitumise ja nii lastele kui lapsevanematele pakutud toetusmeetoditega.
Projekti koduleht: https://cscb.parnupaike.ee/

Raili Hiiesalu
Projekti koordinaator