OLULINE INFO

Kodus õppivate õpilaste ja nende lähedastega suhtlevad õppetöö osas nende klassijuhatajad.

Pärnu Päikese Kool on avatud juhtumipõhiselt ja koostöös KOV-ga. Lähtutakse pere võimalustest ning lapse vajadustest olenevalt.

Olge terved ja hoidke ennast!

Jälgige Pärnu linna kodulehte, kuhu koondame info.

Juhised täienevad jooksvalt vastavalt olukorrale.

https://parnu.ee/elanikkonnakaitse/koroonaviirus

Viite haridusinfot koondavale kodulehele https://sites.google.com/view/eriolukord/avaleht