Personalikonkurss

Pärnu Päikese Kool kuulutab välja konkursi

ABIÕPETAJA ametikoha täitmiseks.

Töö sisu: Erituge vajavate õpilaste õpetamine ja  toetamine õppe- ja kasvatustöös.
Pakume paindlikku tööaega, eneseteostuse, arengu- ja koolitusvõimalusi.

Kandideerimiseks palume esitada 19. jaanuariks 2020 avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil:

Pärnu Päikese Kool
Rõugu8a,
PÄRNU 80031
e-post  marju.trumsi@parnupaike.ee
Info telefonil 5807 0211