Projektitöö Erasmus+ Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega

Pärnu Päikese Koolil on rõõm teatada, et alustasime sel õppeaastal oma esimese Erasmus+ projektiga, mis kestab kaks aastat. Koordinaatorasutusena juhime projekti „Coping with students challenging behaviour“ („Toimetulek õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega“), mis toetub koolide ja haridusasutuste vahelisele rahvusvahelisele strateegilisele koostööle. Projektis osaleb neli asutust: Pärnu Päikese Kool, Riga Valda Avotina põhikool- arengukeskus, Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“ ja Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim.

  • Riga Valda Avotina põhikool, arengukeskus Lätist võimaldab haridust õppimisraskustega õpilastele.
  • Posebno osnovno uciliste „d-r Zlatan Sremec“, Põhja- Makedooniast, on kool intellektipuude ja autismispektrihäirega õpilastele.
  • Institut pre pracovnu rehabilitaciu obcanov so zdravotnym postihnutim Slovakkiast koosneb kutsekeskkoolist puuetega inimestele, terviseabi-  ja terapeutilise rehabilitatsiooni osakonnast ning sotsiaal- ja töörehabilitatsiooni keskusest.

Projekti eesmärk on toetada kooli õpetajate ja töötajate professionaalset enesetäiendust. Antud projekt annab partneritele võimaluse toetada koostööd, teineteiselt õppida, jagada kogemusi, arendada ja jagada erinevaid lahendusi/meetodeid/tehnikaid toimetulemaks õpilaste väljakutseid pakkuva käitumisega.

Kahe aasta jooksul külastavad kõigi asutuse töötajad teineteist, et osaleda avatud tundides, töötubades, kuulata presentatsioone erinevatel teemadel, osaleda aruteludes õpilaste väljakutseid pakkuva käitumise osas, näha eripedagoogilist tööd erinevates riikides.

Projekt on rahastatud Euroopa Komisjoni programmi Erasmus+ raames.

Projekti koduleht: https://cscb.parnupaike.ee/