Volbripäev

Volbripäeva etendus “Nõiad öös”

Ühest mõttevälgatuses aasta tagasi kasvas välja selline üritus – näidend „ Nõiad öös“. Sinna kaasasime ka mõned kolleegid, kes kohe olid nõus seda „hullust“ teoks tegema.

Tõsisemad ettevalmistused kestsid neli kuud – stsenaariumi kirjutamine, dekoratsioonid, läbirääkimised pillimehega, kolleegidega, juhtkonnaga ning Pillerpall lasteaia õppealajuhatajaga.

Halliki Tammiste Pillerpalli lasteaiast tegi ettepaneku ka nende lastele etendusega esineda.

Üritusega seotud toimetuste paremaks sujumiseks sai tehtud tööplaan, kus olid kirja pandud proovide ja muude etendusega seotud tegevuste kuupäevad, kellaajad ja kohad. Proovide kui ka etenduste ajal ei saanud osatäitjad oma töökohustusi täita ning juhtkonna abil leiti asendajad.

Suured tänud kõigile, kes meid toetasid ning aitasid.

Suured tänud Hallikile, kes meie etendust filmis.

Soovi korral on võimalik etendust vaadata ka nendel, kes seda näinud ei ole.

Ilme Reimand, Kerly Kütt

Volbripäeva etenduse kava