Alustavad erinevad loovringid Pärnu Vanalinna koolituskeskuses

Alates märtsist 2019 alustavad Pärnu Vanalinna koolituskeskuses tööd järgmised rühmad.

Hariduslike erivajadustega eelkooliealiste laste loovrühm

Eesmärgiks on toetada lapse igakülgset arengut ja ergutada temas peituvat loovust, kasutades selleks erinevaid loovteraapia meetodeid ja eakohaseid kunstivahendeid. Lähtume lapse individuaalsetest vajadustest ja toetame tema arengut igakülgselt. Õppetöö väikeses rühmas 3-6 last (vajadusel individuaalselt). Hind: 1-2 last (kord nädalas 30 min) 55€ kuu; 3- 4 last (kord nädalas 45 min) 50 € kuu; 5-6 last 40 € kuu

Õpiraskustega koolilaste loovring

Sobib algklassiõpilastele. Ringitöö toimub vahetult peale kooli. Aitame lapsel päevapinged maha laadida, rahuneda läbimõeldud teraapiliste tegevuste kaudu. Kasutame looduslikke materjale, põhielemente – vesi, õhk, päike, lumi, liiv, muld või savi, kivid, taimed jms. Õpetame viha loomuliku kanaliseerimise metoodikaid. Nt meisterdame oma rahupudeli. Õppetöö keskmises rühmas 5-11 last. Hind : 3 last rühmas (kord nädalas 60 min) 50 € kuu; 4-6 last rühmas 40 € kuu.

Käitumisraskustega koolilaste loovring

eraldi ringid II ja III kooliastme õpilastele. Leiame üles selle, milles laps on parim, mis talle meeldib ja sobib. Loome kontakti ja toetame vanema-lapse ühist kasvamist. Ringitundides osaletakse aeg-ajalt koos lapsega. Materjalid valime vastavalt lapsele sobivale valdkonnale. Lõimime teadmisi erinevatest valdkondadest. Õpetame muude teadmistega segatult loobuma kohatust käitumisest, tulema toime isiklike tugevate tunnetega, nagu hirm või viha. Õppetöö väikeses rühmas 3-6 last. Hind : 3 last rühmas (kord nädalas 60 min) 50 € kuu; 4-6 last rühmas 40 € kuu.

Ringi juhendab pedagoogilise magistrikraadiga õpetaja, kes on töötanud igas vanuses HEV-õpilastega. Õpetaja praktiseerib igapäevaselt üldhariduskoolis, lisaülesannetena täidab HEV-koordinaatori ja klassijuhataja kohustusi. Kuid on täiendanud end ka loovteraapias, laste arengupsühholoogias ning osalenud mitmel koolitusel, mis toetavad tema oskust reageerida iga konkreetse lapse vajadustele. 

 REGISTREERIMINE JA INFO
Pärnu Vanalinna koolituskeskus
Hospidali 22, Pärnu
Tel. 5653927
www.vlkoolitus.ee 

Päise pilt: Vanalinna Koolituskeskuse Facebook