Koolitused 2019/2020. õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele

Hea lapsevanem!

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast.

Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis teeb vanem ARNOs kooli vastuvõtu taotluse. Pärast vanema poolt taotluse esitamist hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas teha taotlus kooli vastuvõtuks või koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? Millised on ARNO võimalused huvikoolidesse ja pikapäevarühma registreerimisel? Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2019 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

Koolitused 2019/2020 õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele:

  • 28. veebruaril kell 17.30 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
  • 4. märtsil kell 17.30 Paikuse Põhikoolis
  • 5. märtsil kell 17.30 Audru Koolis
  • 7. märtsil kell 17.30 Tõstamaa Keskkoolis

Vaata lisaks: Vastuvõtt põhikooli

Lisainfo:
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee