Loovusnädal 21.01- 25.01 2019

22. jaanuar loovusnädala esimene päev

Pärnu Päikese Kooli üheks traditsiooniks on jaanuarikuus korraldada loovusnädalat. Seekord oli korraldajaks õpetaja Raili klass.

Mõtteid aitas koguda Internet, mõtetest sai paberil kava, kavast algas planeerimine ja ettevalmistustööd. Ettevalmistuste käigus tehti erinevate osapooltega kokkuleppeid ja jagati tööülesandeid.

Loovusnädala juhatas sisse Tiit Tammela, kes on kolonelleitnant erus, juhendanud skaute ja olnud ka koolis õpetaja. Koos Tiiduga toimus puukoortest paatide meisterdamine ja sõlmede sidumise katsetamine. Nii õpilased kui töötajad nägid vaeva seasõra, liugleva aasa ja kalamehesõlme sidumise harjutamisel. Vanemate klasside õpilastel oli Tiidule erinevaid küsimusi, nt. küsiti mida sõjaväelased söövad, millega tegelevad, mis sõjamasinad on Eestis kõige vägevamad jne. Mõni noormees soovis külalisega ka omaette paar sõna vahetada.


24. jaanuar loovusnädala teine päev

Teist loovusnädala päeva sisustasid Jõõpre kooli 1. klassi õpilased koos oma õpetaja Anu Kurmiga. Laste sõnul tulid nemad meile rõõmu tooma ja seda nad ka tõesti tegid. Lapsed tantsisid meile tantsu „Seesam“, tegid teomehe eksamit (looga alt pugemine), kaalusid leivakotti, vedasid vägikaigast, tegid rebaselõksu, pistsid kingsepal silma peast ja punusid rahvariide vöödest patsi.

Kõike seda said ka meie õpilased läbi proovida, oli nii õnnestumisi kui ka luhta minemisi… Sellest hoolimata jäid naerulnäod ette ja asuti uue harjutuse läbi proovimise juurde.


25. jaanuar loovusnädala kolmas päev

 

Loovusnädala lõpetas kostüümipidu „Muinasjutumets“. Sellest metsast võis leida jäneseid, karusid,  rebaseid,  hunte, sigu, kotka, võluri, lumivalgekese koos nelja pöialpoisiga (kolm olid tervislikel põhjustel rivist väljas…), kurja nõia, punamütsikesi, metsavahi ja isegi tiigreid.

Õpetaja Anu klass oli kõvasti harjutanud ja esitasid meile etenduse „Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi“. Haigustepuhangu tõttu oli alles neli pöialpoissi, tükk kanti ette nii ehedalt, ei saadudki aru, et keegi puudu oleks. Kurja nõia sepitsuste ajal kostus saalist hirmuohkeid, aga õnneks lõppes kõik hästi. Kõik sobisid oma rollidesse valatult.

Läbi muinasjutumetsa jalutades sattus igal klassi teele ootamatusi. Nendeks olid näljase sea toitmine, ämblikuvõrku sööda viskamine, trikiga topsimäng, veest tangidega kujundite välja võtmine ja minipesu kuivama panemine. Lõpuks said kõik sooviratast keerutada ja pidid täitma ettetulnud ülesande. Meie muinasjutumetsast kostus jutusuminat, naeruhõikeid ja hädahüüdeid. Edukalt läbisid selle kõik klassid ja said iga täidetud tegevuse eest ülesannetetabelisse kleepsu kleepida.

Peo lõpetas disko, kus kõlasid viimaste aegade parimad hitid. Tantsujalga keerutasid nii väikesed kui suured. Seelikud lehvisid, higi voolas ja pinged said maandatud.

Olgu need tänapäeva loovuskäsitlused millised tahes- meie nädal oli tujuküllane, täis vahvaid tegemisi ja hetki ning toredaid kohtumisi uute inimestega.

Kokkuvõtte koostas: Raili Hiiesalu